Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Dankbaar blijft de Redactie daarom steeds voor opgave van gebleken onjuist- heden. — De geregelde stamreeks vangt aan met Pieter van Aell'erden, ontvanger-generaal van den Hertog van Gelder f 1452. 15 Juli 1690 van Vorst Frans van Nassau — Siegen verkreeg E r nest Albert van Aefferden eene verklaring, waarbij zijn geslacht erkend werd te behooreu tot den adel.